Den na táboře DOMEČEK 2001 19. července 2001

Denní rozkaz DOMEČEK 2001  číslo 6

vedoucí dopoledne: Katka Polívková  (AMAZOŇÁCI)
vedoucí odpoledne: Linda Grguričová  (PONKOVÉ)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
PONKOVÉ – před přesnídávkou: zdravotní školení
– po přesnídávce: úklid umývárek
9. a 10. PANAMA
PINGUINOVÉ – před přesnídávkou: zdravotní školení
– po přesnídávce: pokračování v rekonstrukci hráze
9. a 10. PANAMA
JAGUÁŘI – před přesnídávkou: umístění značek na nástupy, oprava žbrdlení
– po přesnídávce: zdravotní školení
9. a 10. PANAMA
AMAZOŇÁCI – před přesnídávkou: služební oddíl
– po přesnídávce: zdravotní školení
9. a 10. PANAMA
Další informace:
Dopoledne bylo opět pracovní, dělaly se značky na nástup, hráz a jiné potřebné věci. Poté oddíly absolvovaly zdravotní školení, ve kterém se dověděli co se zlomeninou, popáleninou a podobnými nepříjemnými úrazy. Bylo to nutné vzhledem k předchozím dobrodružstvím. Po obědě měli všichni využít tyto znalosti v praxi. Hrála se hra „Zraněný Freddy“, ve které měla družina co nejrychleji donést zraněného Freddyho (představovala ho lavička a podložka od stanu). Nejlépe si vedli Jaguáři, kteří donesli Freddyho tak rychle, že mu zbylo ještě celých 4,5 l krve v těle. 2. byly Amazoňané, jímž sice Freddy několikrát upadl a otevřel si zlomeniny, ale přežil. Jako 3. se umístili Ponkové, kterým Freddy několikrát spadl z nosítek, ale poléváním studenou vodou a profackováváním byl přinesen živý. Skonal až 2 vteřiny po skončení hry. Poslední skončili Pinguini, jimž Freddy vypadl takovým obloukem, že se napíchl na „náhodně“ odloženou sekerku, naneštěstí potřenou vývarem z muchomůrek zelených. Poté jsme hráli hru „Lovení potravy“. Tato hra spočívala ve střelbě na úl, který však nebyl pořádně vidět. Zvítězili Pinguini, kteří nelitovali peněz na nakoupení řízených střel Země- země. 2. byli Amazoňané, 3. Ponkové a 4. Jaguáři. Vítězům blahopřál v troskách tábora hlavní vedoucí. CREATED BY: Drsňák