Den na táboře DOMEČEK 2001 20. července 2001

Denní rozkaz DOMEČEK 2001 číslo 7

vedoucí dopoledne: Linda Grguričová  (PONKOVÉ)
vedoucí odpoledne: Petr Pešek  (PINGUINOVÉ)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
PONKOVÉ – služební oddíl
– louče na zapálení velkého ohně
– připrava PANAMY
Vyhlášeno období HLADU – PANAMA
– příprava scénky
– příprava na velký oheň
PINGUINOVÉ – příprava hranice velkého ohně
– připrava PANAMY
Vyhlášeno období HLADU – PANAMA
– příprava scénky
– příprava na velký oheň
JAGUÁŘI – příprava hranice velkého ohně
– připrava PANAMY
Vyhlášeno období HLADU – PANAMA
– příprava scénky
– příprava na velký oheň
AMAZOŇÁCI – sběr smůly na louče
– připrava PANAMY
Vyhlášeno období HLADU – PANAMA
– příprava scénky
– příprava na velký oheň
Další informace:
Ráno se ozval ostrý hvizd píšťalky a ze stanů se začali potácet mátožné a zívající postavy. Běželo se na rozcvičku, kterou měli někteří drsnou a jiní nikoliv – raději nebudu jmenovat. Poté následovala vydatná snídaně a ještě vydatnější svačina a poté již v žaludkách zavládl hlad. Hrála se hra „Období hladu“. Ta spočívala v tom, že místo oběda vydaly kuchařky oddílům pouze 2 kg mouky, 50 g soli a radu: „Uvařte, co umíte!“. Pak již oddíly vyrazily na lup potravin do okolí. Po 2 hodinách ochutnávací komise vybrané vzorky pokrmů vyhodnotila. Aby byla jistota, že pokrm nebude otráven, musel každý vzorek nejprve ochutnat ochutnávač. Někteří se sice zdráhali, ale pevný provaz a silná ruka vykonali své. Pokud ten do 1 hodiny nezemřel ani se nepozvracel, nastoupila komise. Nejlepší pokrm připravili Ponkové, kteří dodali opečeným moučným útvarům (někdy se jim také říká rohlíky) pikantní příchuť směsí rozdrcených kopřiv a omastkem vyvařeným z muchomůrek. 2. se umístili Amazoňané, kteří vyzdobili svůj koláček vraním okem. To se opravdu krásně vyjímalo na špici koláčku, něco jako třešnička na dortu. 3. skončili Jaguáři a 4. Pinguini. Nedlouho po ochutnání se někteří členové komise, včetně ochutnávačů, odebrali na jakási tmavá a často navštěvovaná místa. S ohledem na deštivé počasí byl táborový oheň přeložen na zítřejší den a nahrazen zastrašováním deště zpíváním u krbu. CREATED BY: Drsňák