Den na táboře DOMEČEK 2001 22. července 2001

Denní rozkaz DOMEČEK 2001 číslo 9

vedoucí dopoledne: Míra Valenz  (JAGUÁŘI)
vedoucí odpoledne: Katka Polívková  (AMAZOŇÁCI)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
PONKOVÉ – úklid jídelny a umývárky
– příprava na morseovku
14. PANAMA
a práce na 13. PANAMĚ
PINGUINOVÉ – stěhování kamenů
– příprava na morseovku
14. PANAMA
a práce na 13. PANAMĚ
JAGUÁŘI – služební oddíl
– příprava na morseovku
14. PANAMA
a práce na 13. PANAMĚ
AMAZOŇÁCI – úklid ostatního nepořádku na tábořišti
– příprava na morseovku
14. PANAMA
a práce na 13. PANAMĚ
Další informace:
Dopoledne 22. 07. bylo zcela tradičně pracovní, neboť natěšení poháněči, kteří minulého dne neměli nic na práci již začínali být agresivní, a tak bylo dopoledne vyplněno řadou užitečných činností. Uklízeli jsme jídelnu a okolí tábora. Hlavní pracovní náplní však bylo bourání mohyl a nošení kamení do tábora, neboť vedení usoudilo, že zřejmě bude potřeba stavět další náhrobky. Zřejmě pro další méně odolné táborníky. Po velice dobrém obědě se hrála hra „VOLÁME O POMOC“. Každý oddíl vysílal postupně své členy a ti měli za úkol rozluštit text v morseovce. Když doběhl 1 člen družstva s vyluštěným textem, vybíhal další. Velice zajímavý souboj o prvenství svedli Jaguáři s Ponky. Jaguár se již vracel s rozluštěnou poslední zprávou do tábora, ale z křoví vyskočil ukrytý Ponk a srazil ho dobře mířenou ranou obuškem, který si zručně vyrobil z nožičky pracovního stolu. Když Ponk viděl svého soupeře bezmocně ležet na zemi, začal se chechtat a přitom bleskurychle luštit zprávu. Pak se vydal pomalým krokem vítěze do tábora. To však byla chyba. Ležící Jaguár se vzchopil a zavolal posilu. Když pak Ponk procházel kolem, ležící Jaguár na sebe upoutal pozornost a 2. Jaguár pak nepřítele překvapil elegantním úderem sekyrky. Lze jen vyzvednout odolnost Ponka, který se i po ztrátě 3 l krve dokázal doplazit do tábora a zajistit tak svému teamu krásné 2. místo. Dokonce se i uzdravil, a tak zklamání ostatních oddílů nad nevyužitím přinesených kamenů na stavbu nové mohyly byla obrovská. 3. skončili Amazoňáci a 4. Pinguini. Poté začalo stavění letadel, neboť se konala hra „ POKUS O ZÁCHRANU“. Tato hra je dlouhodobá, čtenářům však můžeme prozradit, že „náhodný divák“ Víťa i zde ukázal své bystré postřehy a táborníkům dal několik hodnotných rad. CREATED BY: Drsňák