Den na táboře DOMEČEK 2001 25. července 2001

Denní rozkaz DOMEČEK 2001 číslo 12

vedoucí dopoledne: Petr Pešek  (PINGUINOVÉ)
vedoucí odpoledne: Míra Valenz  (JAGUÁŘI)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
PONKOVÉ – rovnání kamenú z mohyl
– 16. PANAMA
– dokončování PANAM
PINGUINOVÉ – služební oddíl
– 16. PANAMA
– dokončování PANAM
JAGUÁŘI – vožení a rozhrnování písku v jídelně
– 16. PANAMA
– dokončování PANAM
– služební oddíl
AMAZOŇÁCI – celkový úklid tábora
– 16. PANAMA
– dokončování PANAM
Další informace:
25. 07. 2001 byl opět zahájen prací. Pracovaly všechny oddíly, někteří více, jiní méně. Vozil se písek z potoka, třídily kameny na mohyly a dělaly podobné užitečné činnosti. Poté se hrála hra „HAŠENÍ POŽÁRU“. Ta spočívala v tom, že si oddíly nalily plný ešus vody a úkolem bylo po jednotlivcích zdolat opičí dráhu a přitom ulít minimum vody. Na 1. místě skončili Jaguáři, kteří vtipně rozházeli po trase speciálně zhotovené protipěchotní nášlapné ostny a sami si vzali velice odolné boty. Na 2. místě se umístili Pinguini, 3. byli Amazoňáci a 4. Ponkové. Indiánské kmeny (Amazoňáci a Ponkové) byly zjevně znevýhodněni tím, že běhaly bosy, a tak byla brzy plná marodka. Nakonec se hodnotila dostavěná letadla (nápaditost, estetika, kvalita, celkový vzhled apod.). 1. byli Ponkové, 2. Amazoňané, 3. Jaguáři, a 4. Pinguini. Nezaujatý pozorovatel si jistě všiml, že letadlo všech je velice umně vyrobeno. Všichni se tedy můžou těšit na leteckou bitvu, při níž bude z většiny letadel stoupat černý dým. CREATED BY: Drsňák