Den na táboře DOMEČEK 2001 27. července 2001

Denní rozkaz DOMEČEK 2001 číslo 14

vedoucí dopoledne: Katka Polívková  (AMAZOŇÁCI)
vedoucí odpoledne: Linda Grguričová  (PONKOVÉ)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
PONKOVÉ – příprava loučí na velký oheň
– příprava scének na velký oheň
– služební oddíl
– balení
– VELKÝ OHEŇ
PINGUINOVÉ – příprava hranice na velký oheň
– příprava scének na velký oheň
– bourání a přemísťování stanů
– balení
– VELKÝ OHEŇ
JAGUÁŘI – příprava loučí na velký oheň
– příprava scének na velký oheň
– bourání a přemísťování stanů
– balení
– VELKÝ OHEŇ
AMAZOŇÁCI – služební oddíl
– příprava scének na velký oheň
– bourání a přemísťování stanů
– balení
– VELKÝ OHEŇ
Další informace:
Na úvod 1 krátká slibovaná zpráva z minulého dne. Ve 23,59,59 se vrátilo družstvo Pinguinů. Nebylo sice zcela kompletní, mnozí z nich byli ohlodáni supy a kojoty, ale přesto dorazili. Ač sebou nepřinesli benzín, tak nepřišli s prázdnou. Přinesli sebou mnoho ulovených supů, které pak s ostatními vyměnili za přebytečný letecký benzín. Ze supů pak byly dnes večer připraveny výborné vuřty. Ty se opékaly na velkém táborovém ohni. Jinak se celý den pracovalo. U slavnostního táboráku též byly předány diplomy za přežití v tomto drsném táboře. Poté se rozdělovaly různé trofeje – např. mapa přežití, černá skříňka atd. To vše za hojného používání různých užitečných nástrojů jako pil, seker, nožů a kladívek. A tak, ač bylo původně táborníků více než trofejí, se na každého dostalo. Zvláštní uznání zaslouží naše zdravotnice za odborné poskytování 1. pomoci. Také můžeme poděkovat všem 4 vedoucím a 4 krásným instruktorkám. Ti všichni odborně na bitku dohlíželi. Též děkujeme kuchařkám za přípravu vydatného a výborného jídla, které dodalo bojovníkům patřičnou sílu, takže vše mělo vysokou profesionální úroveň. Bez poděkování také nemůže zůstat hlavní vedoucí a správce tábora, kteří zajistili tábor před útokem zvenčí a dohlíželi na fair play. A na závěr hlavní myšlenka tábora: „Kdo přežil, je drsnej, kdo ne, toho nebyla žádná škoda.“ CREATED BY: Drsňák