Den na táboře SLUNCE 2001 3. července 2001

Denní rozkaz SLUNCE 2001 číslo 4

vedoucí dopoledne: Martina Bečková  (WOO-DOO)
vedoucí odpoledne: Jan Šafra (j)  (Velmi hodní černokněžníci)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
WOO-DOO – služební oddíl
– úprava cesty k WC
– hledání pramenů
– stěhování posvátných předmětů
Věštkyně – generální úklid umývárky – hledání pramenů
– stěhování posvátných předmětů
GURU-MURU – úprava hřiště – hledání pramenů
– stěhování posvátných předmětů
Vědmy – čištění okapů a výroba nového – hledání pramenů
– stěhování posvátných předmětů
Velice zlé čarodějnice – úklid listí za stany
– oprava dívčího WC
– hledání pramenů
– stěhování posvátných předmětů
Furové – úklid dříví – hledání pramenů
– stěhování posvátných předmětů
Velmi hodní černokněžníci – práce na pánském stání – služební oddíl
– hledání pramenů
– stěhování posvátných předmětů
Poutníci – čištění škarpy
– dekopřivace u věže
– hledání pramenů
– stěhování posvátných předmětů
Šalamouni – úprava hřiště – hledání pramenů
– stěhování posvátných předmětů
Další informace:
Dopoledne : Oddíly dnes postihla nepříjemná událost. Jaká , to se dozvěděly v táboře, a mimo něj pak odešly vymyslet krátkou scénku popisující tuto nepříjemnost. Např. : „Váš vedoucí a instruktor se náhle pomátli. V táboře předveďte jejich chycení a zkrocení.“, nebo „Váš vedoucí chtěl zahrát obrovi písničku, ale pro jeho tichý zpěv ho obr neslyšel a zavřel ho do vězení. Vyrobte si dřívka a v táboře pomozte svému vedoucímu zazpívat písničku pro obra.“ Odpoledne : Napravo, vlevo, vlevo, napravo, vlevo, napravo, napravo. Pod těmito záhadnými slůvky se skrývala dramatická hra plná napětí. Naším úkolem bylo nalézt prameny keltských vod. Ona záhadná slůvka nám byla návodem k jejich nalezení. Cesta byla náročná, plná přírodních i geologických překážek. Několikrát jsme se museli prosekávat spletí větví, mlází a křovisek. Hejna komárů a bodavých mušek útočila na naše propocená těla. Samotné hledání s sebou přineslo i nutnost nebezpečného přebrodění, kterého se všechny oddíly zhostily na výbornou. Prameny byly nalezeny. Večer : Modrá, žlutá, červená , zelená, hnědá, fialová. Zdánlivě obyčejné barvy, které v okamžiku, kdy zbarvily vodu a rozděleny do jednotlivých ešusů posloužily jako stavební kameny podvečerní hry, dostaly zcela jiné odstíny. Hra byla náročná na důvtip i obratnost. Každý oddíl musel hrdinně bránit jemu svěřené barvy a zároveň získat co možná největší objem barvy své u oddílů ostatních. Hra sklidila obrovský úspěch, zejména v táborové sušárně. Noc : Po západu slunce, kdy tábor zahalila tma, objevil se před každým keltským bojovníkem z tábora nebezpečný úkol, k jehož splnění musel prokázat nemalou dávku odvahy. Všichni museli projít vytyčenou stezkou noční krajinou, a to sami za bezvýznamné pomoci zažloutlého světla baterky. Starší bojovníci měli úkol ztížen nutností odnést zpět do tábora keltské mince, které byly ukryty v posvátné jeskyni. Opět všichni obstáli.