Den na táboře SLUNCE 2001 30. června 2001

Denní rozkaz SLUNCE 2001  číslo 1

vedoucí odpoledne: Jan Gregor  (Šalamouni)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
WOO-DOO Příjezd spojený s hledáním instruktorů. – Hledání útočišť
– Odevzdání družinových znamení kouzelníkovi
Věštkyně Příjezd spojený s hledáním instruktorů – Hledání útočišť
– Odevzdání družinových znamení kouzelníkovi
GURU-MURU Příjezd spojený s hledáním instruktorů – Hledání útočišť
– Odevzdání družinových znamení kouzelníkovi
Vědmy Příjezd spojený s hledáním instruktorů – Hledání útočišť
– Odevzdání družinových znamení kouzelníkovi
Velice zlé čarodějnice Příjezd spojený s hledáním instruktorů – Hledání útočišť
– Odevzdání družinových znamení kouzelníkovi
Furové Příjezd spojený s hledáním instruktorů – Hledání útočišť
– Odevzdání družinových znamení kouzelníkovi
Velmi hodní černokněžníci Příjezd spojený s hledáním instruktorů – Hledání útočišť
– Odevzdání družinových znamení kouzelníkovi
Poutníci Příjezd spojený s hledáním instruktorů – Hledání útočišť
– Odevzdání družinových znamení kouzelníkovi
Šalamouni Příjezd spojený s hledáním instruktorů – Hledání útočišť
– Odevzdání družinových znamení kouzelníkovi
Další informace:
Dopoledne : Po příjezdu do Komorovic bylo prvním úkolem každého oddílu za doprovodu vedoucího najít svého praktikanta, a to podle mapy a fotografie daného místa. Ten jim na uvítanou popsal čas Keltů, do kterého se dostaly, pověděl něco o obyvatelstvu a krajině této doby a upozornil je na velkého a vlivného kouzelníka. Po té se oddíl – už v kompletním složení – vydal na cestu do tábora. Odpoledne : Oddíly si v okolí tábora našly své útočiště – tajné a nenápadné místo. Tam vymyslely oddílový znak, který buď nakreslily na papír, nebo přímo na místě vyrobily z přírodních materiálů. Polohu svého útočiště spolu s vymyšleným znakem pak zakreslily do vlastní.