Den na táboře SLUNCE 2001 6. července 2001

Denní rozkaz SLUNCE 2001  číslo 7

vedoucí dopoledne: Martin Novotný  (Vědmy)
vedoucí odpoledne: Jan Beránek  (Furové)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
WOO-DOO – příprava dříví – obrázková štafeta
– morseova štafeta
– koupání a plavání na lodích
Věštkyně – oprava a úklid sušárny
– provázková štafeta
– obrázková štafeta
– morseova štafeta
– koupání a plavání na lodích
GURU-MURU – služební oddíl
– mravenečkování tábořiště
– provázková štafeta
– obrázková štafeta
– morseova štafeta
– koupání a plavání na lodích
Vědmy – mají smůlu jdou na smůlu na louče
– provázková štafeta
– obrázková štafeta
– morseova štafeta
– koupání a plavání na lodích
Velice zlé čarodějnice – oprava veřejně prospěšného zařízení
– instalace Goléma
– provázková štafeta
– obrázková štafeta
– morseova štafeta
– koupání a plavání na lodích
Furové – příprava ohně
– provázková štafeta
– obrázková štafeta
– morseova štafeta
– koupání a plavání na lodích
– služební oddíl
Velmi hodní černokněžníci – pánské stání na pokračování
– provázková štafeta
– obrázková štafeta
– morseova štafeta
– koupání a plavání na lodích
Poutníci – velká stavba hráze
– provázková štafeta
– obrázková štafeta
– morseova štafeta
– koupání a plavání na lodích
Šalamouni – oprava a úprava základů bedny na pečivo a mléko a poštu
– provázková štafeta
– obrázková štafeta
– morseova štafeta
– koupání a plavání na lodích
Další informace:
Odpoledne : V pátečním odpoledni nás přivítal teplotní rekord, který zde v táboře nepamatujeme. Využili jsme tedy krásného počasí k výcviku vodních dovedností nad i pod hladinou. Zdokonalovali jsme se v plavání, rácháni, skoku do vody, cachtání a zejména pak v jízdě na kanoích. Nutno dodat, že všechny posádky se velmi rychle a obratně naučily lodě ovládat k blažené spokojenosti velkého náčelníka. Večer : Při malém večerním ohni naše pádlováním zmožená těla absolvovala vyšší teoretický výcvik jízdy na kanoích, naše vodáckým „Ahoj !“ znavená hrdla zapěla pár písní a velmi ochotně jsme se všichni odebrali spát.