Den na táboře SLUNCE 2001 8. července 2001

Denní rozkaz SLUNCE 2001 číslo 9

vedoucí dopoledne: Jan Kulhánek  (GURU-MURU)
vedoucí odpoledne: Jana Svobodová  (Věštkyně)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
WOO-DOO – vysoušní bažin po bouřce – nedělní hrací odpoledne
Věštkyně – chrastí na topení do kuchyně – služební oddíl
– nedělní hrací odpoledne
GURU-MURU – řezání dříví – nedělní hrací odpoledne
Vědmy – služební oddíl – nedělní hrací odpoledne
Velice zlé čarodějnice – dokončovací práce na pánském stání – nedělní hrací odpoledne
Furové – příprava ohňů – nedělní hrací odpoledne
Velmi hodní černokněžníci – oprava WC – nedělní hrací odpoledne
Poutníci – pokračování prací na přehradě – nedělní hrací odpoledne
Šalamouni – pokračování prací na přehradě – nedělní hrací odpoledne
Další informace:
Dopoledne : Dopolední náročné zaměstnání jsme si zpestřili praktickou zkouškou schopnosti kamarádské výpomoci. Provázková štafeta nebyla jednoduchá. Strmý kopec, dvoumetrový provázek a nebezpečně rychlé stopky – to vše stálo proti nám. Soutěžící dvojice vedené touhou zvítězit překonávali hranice svých možností. Odpoledne : Internet, televize , noviny, či rozhlas ? Samozřejmě v keltské době nebylo nic takového k dispozici. Jedinou možností, jak přenést podobu někoho či něčeho pro další generace byla malba. Proto i my jsme se rozhodli tento způsob komunikace vyzkoušet. Naším úkolem bylo v oddílových štafetách překreslit přidělený obrázek, aby v co nejvěrnější podobě dorazil do cíle. Při hodnocení musíme uznat, že u některých štafet zvítězila spíše fantazie než grafická zručnost. Dalo by se říci : „ Den plný štafet. „. Ale co je důležitější, než schopnost spolupráce všech členů oddílu. Po odpolední zkoušce grafické zručnosti jsme v podvečer navázali testem , který měl prokázat možnosti dorozumívat se za ztížených viditelnostních podmínek, tzn. Pouze hlasem a sluchem. Prostředkem nám byla Morseova abeceda. Rozmístili jsme se v nepřehledném terénu v řadě za sebou, kde každý stěží viděl svého nejbližšího souseda ve štafetě. Nutno dodat, že nekázeň lesního ptactva nám ztěžovala přenos signálu představovaného klasickým Morseovým „píp, píp“. I přes to však zprávy vyslané z bodu A dorazily na cílová stanoviště. Úloha dešifrovatelů byla náročná, ale výsledné texty zpráv se přeci jen podobaly těm původním. Večer : Celou táborovou hrou se prolínají tajemné postavy keltské mytologie, Proto i my jsme se v podvečer vypravili hledat tajné obřadní místo starých Druidů. Hledání bylo plné tajemných zákoutí, značek , zvuků a okolností. Přeci jen se nám podařilo meditující Druidy najít. Obrovským zážitkem pro nás byl přímý střet se skupinou lesních Druidů. Kteří považovali naše hledání za porušení jejich posvátného klidu. Vše jsme přestáli ve zdraví a s odhodláním jejich kouzlo odhalit.