Den na táboře SLUNCE 2002 1. července 2002

Denní rozkaz SLUNCE 2002  číslo 3

vedoucí dopoledne: Jan Gregor  (OPA-MONA)
vedoucí odpoledne: Jan Šafra  (APARAXI)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
DURAMAKI – srovnání dřeva
– úprava ohniště
– celotáborová hra 1.artefakt-Koruna ohně
LAMA-LORA – zpracování nařezaného dřeva
– příprava čapčí
– celotáborová hra 1.artefakt-Koruna ohně
GEOMAKY – příprava čapčí – celotáborová hra 1.artefakt-Koruna ohně
FUPAXI – obnova sušárny prádla a lidí – celotáborová hra 1.artefakt-Koruna ohně
BAMAPIKI – demolice zastaralého pisoárového stání – celotáborová hra 1.artefakt-Koruna ohně
KALO-KALO – import dřeva z lesa – celotáborová hra 1.artefakt-Koruna ohně
APARAXI – čištění odtokových kanálů (škarpiček)
– úprava terénu
– služební rodina
– celotáborová hra 1.artefakt-Koruna ohně
OPA-MONA – služební rodina – celotáborová hra 1.artefakt-Koruna ohně
Další informace:
Den první cesty – cesty ohně. Zde musí děti dokázat, že svedou tento dar bohů ochránit. Proto se budou snažit pomocí vyrobeného lučíku rozdělat oheň, a to pouze tam, kde svítí „pravé slunce“(mapa). Navečer probíhá transport tohoto ohně na vyrobených nosítkách po potoce. Odměnou za prokázané dovednosti jim je 1. artefakt – Koruna ohně.