Den na táboře SLUNCE 2002 10. července 2002

Denní rozkaz SLUNCE 2002  číslo 12

vedoucí dopoledne: Pavel Svoboda  (BAMAPIKI)
vedoucí odpoledne: Martin Novotný  (DURAMAKI)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
DURAMAKI – inkoolympiáda – služební družina
– celotáborová hra 9.artefakt – Krystal odvahy
LAMA-LORA – inkoolympiáda – celotáborová hra 9.artefakt – Krystal odvahy
GEOMAKY – inkoolympiáda – celotáborová hra 9.artefakt – Krystal odvahy
FUPAXI – inkoolympiáda – celotáborová hra 9.artefakt – Krystal odvahy
BAMAPIKI – služební družina
– inkoolympiáda
– celotáborová hra 9.artefakt – Krystal odvahy
KALO-KALO – inkoolympiáda – celotáborová hra 9.artefakt – Krystal odvahy
APARAXI – inkoolympiáda – celotáborová hra 9.artefakt – Krystal odvahy
OPA-MONA – inkoolympiáda – celotáborová hra 9.artefakt – Krystal odvahy
Další informace:
Den devátén cesty – cesty odvahy. Mnozí Inkové již prokázali svou statečnost, ale našli se i takoví, kteří se schovávají za úspěchy ostatních. Bohové proto chtějí, aby dokázali svou odvahu nebzpečným sportem (Incká olympiáda) a honem na „Jedovaté“ vody. Ten, kdo svou staečnost prokáže, získá jako obvykle jeden z artefaktů k navrácení lidství, tentokrát deváty a zároveň poslední Krystal odvahy.