Den na táboře SLUNCE 2002 2. července 2002

Denní rozkaz SLUNCE 2002  číslo 4

vedoucí dopoledne: Jan Šafra  (APARAXI)
vedoucí odpoledne: Jan Kulhánek  (LAMA-LORA)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
DURAMAKI – oprava cestiček kamením – celotáborová hra 2. artefakt – Písečný obelisk
– zdravovědné činnosti
– mokrá varianta BINGO
LAMA-LORA – příprava čabčí na velký oheň – služební rodina
– celotáborová hra 2. artefakt – Písečný obelisk
– zdravovědné činnosti
– mokrá varianta BINGO
GEOMAKY – likvidace večerní hry
– úprava ohniště
– celotáborová hra 2. artefakt – Písečný obelisk
– zdravovědné činnosti
– mokrá varianta BINGO
FUPAXI – příprava ohniště a a zásob paliva – celotáborová hra 2. artefakt – Písečný obelisk
– zdravovědné činnosti
– mokrá varianta BINGO
BAMAPIKI – oprava schůdků k latrínám – celotáborová hra 2. artefakt – Písečný obelisk
– zdravovědné činnosti
– mokrá varianta BINGO
KALO-KALO – kosmetické úpravy umývárky a kuchyně – celotáborová hra 2. artefakt – Písečný obelisk
– zdravovědné činnosti
– mokrá varianta BINGO
APARAXI – služební rodina – celotáborová hra 2. artefakt – Písečný obelisk
– zdravovědné činnosti
– mokrá varianta BINGO
OPA-MONA – příprava dříví u stabiláku – celotáborová hra 2. artefakt – Písečný obelisk
– zdravovědné činnosti
– mokrá varianta BINGO
Další informace:
Den druhé cesty – cesty pouští, kde Inkové musí prokázat vzájemnou ohleduplnost a schopnost se o druhé postarat. Z toho důvodu je odpoledne prováděna výuka ošetřovatelských základů a jako „mokrá“ varianta programu probíhá oblíbená hra BINGO. Další možnost prokázat schopnost všímavosti mají děti večer při soutěžích v pantomimě. Odměnou za jejich snažení bude 2. artefakt – Písečný obelisk.