Den na táboře SLUNCE 2002 3. července 2002

Denní rozkaz SLUNCE 2002 číslo 5

vedoucí dopoledne: Jan Kulhánek  (LAMA-LORA)
vedoucí odpoledne: Pavel Svoboda  (BAMAPIKI)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
DURAMAKI – polička na dámských latrínách – služební rodina
– celotáborová hra 3.Artefakt-Medailon všímavosti
LAMA-LORA – služební rodina – celotáborová hra 3.Artefakt-Medailon všímavosti
– noční hra
GEOMAKY – úprava nástupových kamenů
– čištění posvátného špalku
– celotáborová hra 3.Artefakt-Medailon všímavosti
FUPAXI – poplička na pánskou latrínu – celotáborová hra 3.Artefakt-Medailon všímavosti
BAMAPIKI – transport dřeva od pily – celotáborová hra 3.Artefakt-Medailon všímavosti
KALO-KALO – štípání a uklízení dříví – celotáborová hra 3.Artefakt-Medailon všímavosti
APARAXI – oprava škarpiček – celotáborová hra 3.Artefakt-Medailon všímavosti
OPA-MONA – úprava podstavce pod stabilák – celotáborová hra 3.Artefakt-Medailon všímavosti
Další informace:
Cesta třetí – cesta všímavosti. Kněz má svou berlu, která mu pomáhá komunikovat s bohy. Dopoledne mu ji ale nějaký nezodpovědný Inka ukradl, kněz se proto rozzlobil a vyvolal strašlivé gnolly, kteří unesli hlavy jednotlivých inckých rodin(vedoucí). Rodiny(oddíly) musí své vedoucí vystopovat, získat od nich instrukce ke hledání ztracené Paxovi berly a pokusit se ji najít jako první. Pokud prokáží, že jsou dostatečně všímaví, dostanou od kněze Medailon všímavosti. Jako první noční hra je an programu hra ztvaná „sardele“, při níž je rovněž nejdůležitější schopností všímavost.