Den na táboře SLUNCE 2002 30. června 2002

Denní rozkaz SLUNCE 2002 číslo 2

vedoucí dopoledne: Zdeněk Vaněk  (KALO-KALO)
vedoucí odpoledne: Jan Gregor  (OPA-MONA)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
DURAMAKI – zarovnání bažin
– pověšení placet v jídelné
– celotáborová hra (tvorba sošek)
LAMA-LORA – úklid umývárky – celotáborová hra (tvorba sošek)
GEOMAKY – hrábání listí – celotáborová hra (tvorba sošek)
FUPAXI – úklid jídelny a prostoru okolo ponku – celotáborová hra (tvorba sošek)
BAMAPIKI – oprava strážní budky
– paravan z pytloviny na latrínu
– celotáborová hra (tvorba sošek)
KALO-KALO – služební rodina – celotáborová hra (tvorba sošek)
APARAXI – úpravy v umývarce a jidelně dle instrukci Luďka – celotáborová hra (tvorba sošek)
OPA-MONA – řezání dříví – služební rodina
– celotáborová hra (tvorba sošek)
Další informace:
Předcházejícího večera se děti dozvěděly, že se jejich bohové hněvají. Aby si je získaly zpět na svou stranu, vyrvářely dnes odpoledne hliněnné sošky, které zpodobňovaly jejich neřesti. Tyto sošky byly posvěceny nejvyšším knězěm Paxem(Luděk) a při večerní hře byly vhozeny do ohně jako symbolické spálení svých hříchů. Nyní se před dětmi otevírá cesta za navrácením lidství – získáváním lidských ctností v podobě devíti artefaktů.