Den na táboře SLUNCE 2002 6. července 2002

Denní rozkaz SLUNCE 2002 číslo 8

vedoucí dopoledne: Monika Janoušková  (GEOMAKY)
vedoucí odpoledne: Jaroslav Křeček (zastupující Martina)  (DURAMAKI)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
DURAMAKI – chrastí na večerní hranici – služební rodina
– celotáborová hra 6.artefakt-Kruhy ticha
LAMA-LORA – oprava lávky přes potok – celotáborová hra 6.artefakt-Kruhy ticha
GEOMAKY – služební rodina – celotáborová hra 6.artefakt-Kruhy ticha
FUPAXI – oprava sušárny
– zarovnání bahna u pracovního ponku
– celotáborová hra 6.artefakt-Kruhy ticha
BAMAPIKI – transport nařezaného dřeva – celotáborová hra 6.artefakt-Kruhy ticha
KALO-KALO – příprava hranice na večerní oheň – celotáborová hra 6.artefakt-Kruhy ticha
APARAXI – zarovnání bahna a louží na táborovém náměstí – celotáborová hra 6.artefakt-Kruhy ticha
OPA-MONA – příprava hranice na večerní oheň – celotáborová hra 6.artefakt-Kruhy ticha
Další informace:
Po dopolední práci a po poledním klidu byly dětem rozdány tolik toužebně očekávané balíčky od rodičů. Díky krásnému počasí bylo možné i odpolední koupání, a tak všechny oddíly vyrazily k vodě. Po večerním nástupu se všichni sešli u sobotního „Velkého“ ohně a vyslechli každovečerní incký příběh, ale také hodnocení celotáborové hry a hlavně zhlédli scéhky, které si jednotlivé oddíly připravily na základě tří včera získaných slov.