Den na táboře SLUNCE 2003 1. července 2003

Denní rozkaz SLUNCE 2003 číslo 4

vedoucí dopoledne: Jan Šafra (j)  (VENÍS)
vedoucí odpoledne: Jan Kulhánek  (DŽOSER)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
SNOFRU – instalace rolet v jídelně
– porovnání dřeva
– v případě dobrého počasí plavení lodí po rozbouřené řece Nil
– v případě (očekávaného) deště náhradní program v jídelně
DŽOSER – dokončení lávky – služební družina
– v případě dobrého počasí plavení lodí po rozbouřené řece Nil
– v případě (očekávaného) deště náhradní program v jídelně
SANACHTE – oprava sušárny – v případě dobrého počasí plavení lodí po rozbouřené řece Nil
– v případě (očekávaného) deště náhradní program v jídelně
ŠEŠONKY – čištění lesíka – v případě dobrého počasí plavení lodí po rozbouřené řece Nil
– v případě (očekávaného) deště náhradní program v jídelně
ČOKOCHÁMONI – hrabání listí, dřevěný obrubník okolo jídelny – v případě dobrého počasí plavení lodí po rozbouřené řece Nil
– v případě (očekávaného) deště náhradní program v jídelně
VENÍS – služební družina
– těžba písku (jídelna, marodka, cesty)
– v případě dobrého počasí plavení lodí po rozbouřené řece Nil
– v případě (očekávaného) deště náhradní program v jídelně
AJE – lávka přes potok ke studni – v případě dobrého počasí plavení lodí po rozbouřené řece Nil
– v případě (očekávaného) deště náhradní program v jídelně
TUTANCHÁMONI – zahájení stavby přehrady na potoce – v případě dobrého počasí plavení lodí po rozbouřené řece Nil
– v případě (očekávaného) deště náhradní program v jídelně
Další informace:
I dnes bylo dopoledne věnováno zvelebování tábora. A protože podle předpovědi počasí se toužebně očekával déšť – některé pracovní činnosti byly i této události podřízeny. Odpoledne, po poledním klidu do začátku pršení byla prováděna příprava na velké plavení lodí po rozbouřeném Nilu. Protože však začalo po svačině pršet, byl program přesunut do jídelny, kde se zpívalo, malovalo a povídalo. Po tolika soutěžních odpoledních, které jsme dosud absolvovali v minulých dnech, to byla docela příjemná změna.
Přehled nemocných:
Dnes byl hospitalizován v nemocnici Pelhřimov na dětském oddělení Jan Pankrác s podezřením na zánět slepého střeva.