Den na táboře SLUNCE 2003 11. července 2003

Denní rozkaz SLUNCE 2003 číslo 14

vedoucí dopoledne: Jan Gregor  (TUTANCHÁMONI)
vedoucí odpoledne: Zdeněk Vaněk  (ŠEŠONKY)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
SNOFRU – smůla (na louče) – nácvik scének
– návštěva rodičů
– závěrečný velký oheň
DŽOSER – smůla (na louče) – nácvik scének
– návštěva rodičů
– závěrečný velký oheň
SANACHTE – výroba loučí
– likvidace vyhodnocovací hry
– nácvik scének
– návštěva rodičů
– závěrečný velký oheň
ŠEŠONKY – příprava ohně – služební družina
– nácvik scének
– návštěva rodičů
– závěrečný velký oheň
ČOKOCHÁMONI – smůla (na louče) – nácvik scének
– návštěva rodičů
– závěrečný velký oheň
VENÍS – chrastí na velký oheň – nácvik scének
– návštěva rodičů
– závěrečný velký oheň
AJE – chrastí na velký oheň – nácvik scének
– návštěva rodičů
– závěrečný velký oheň
TUTANCHÁMONI – služební družina
– příprava ohně
– nácvik scének
– návštěva rodičů
– závěrečný velký oheň
Další informace:
Dnešní den už byl poznamenán zítřejším odjezdem. Dopoledne se uklízelo a připravoval Velký oheň. Odpoledne po poledním klidu si každá družina mimo tábor připravovala scénku na večer. Pak už přijelo spoustu rodičů a pomalu se vše chystalo k zapálení posledního táborového ohně. Večer se vydařil…