Den na táboře SLUNCE 2003 3. července 2003

Denní rozkaz SLUNCE 2003  číslo 6

vedoucí dopoledne: Jiří Koucký  (AJE)
vedoucí odpoledne: Martin Novotný  (SANACHTE)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
SNOFRU – smůla na louče – hledání trupu Egyptských bohů
DŽOSER – pískování jídelny – hledání trupu Egyptských bohů
SANACHTE – oprava vozíku jmenem HATATITLA II. – služební družina
– hledání trupu Egyptských bohů
ŠEŠONKY – příprava dřeva – hledání trupu Egyptských bohů
ČOKOCHÁMONI – výroba škarpiček na odvodnění – hledání trupu Egyptských bohů
VENÍS – chrastí na podpal – hledání trupu Egyptských bohů
AJE – služební družina – hledání trupu Egyptských bohů
TUTANCHÁMONI – zbudování víceúčelového sportovního hřiště – hledání trupu Egyptských bohů
Další informace:
Dopoledne opět pracovní, dle rozpisu. Odpoledne po poledním klidu na nás čekala další zajímavá akce v rámci celo-táborové hry. Každá družina dostala dlouhý klacek, na jehož každém konci byla nabodnuta krabice s číslem. Úkol byl jasný – pohybovat se ve vymezeném prostoru a třeba točením krabice docílit toho, aby členům ostatních družin bylo znemožněno jeho přečtení. Večer byl jako každý jiný, jen večerka byla o něco málo dříve – nikoho ani nenapadlo proč asi. Ano, byla vyhlášena noční hra. Úkolem dětí bylo ve vymezeném a přesně ohraničeném prostoru najít co nejvíce papírků, na kterých byly popsány zajímavé předměty, ale třeba zvířátka – nález těchto jednotlivostí má význam a zapadá do celo-táborové hry.