Den na táboře SLUNCE 2004 15. července 2004

Denní rozkaz SLUNCE 2004  číslo 15

vedoucí dopoledne: Marta Zemanová  (Bantuové – Marta Zemanová, Lucie Vaňková)
vedoucí odpoledne: Jiří Koucký  (Bambuti – Jiří Koucký)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
Mali – Jitka Vlková, Veronika Bečková – úkryty v savaně
– hledání divoké zvěře
– africký trh
Urukové – Jaroslav Křeček, Anna Kopecká – úkryty v savaně
– hledání divoké zvěře
– africký trh
Karru – Martin Novotný, Jana Svobodová – hra čísel kolem jezera Titikata – africký trh
Džurdžura – Zdeněk Vaněk, František Šafra – hra čísel kolem jezera Titikata – africký trh
Bantuové – Marta Zemanová, Lucie Vaňková – služební oddíl – africký trh
Sererové – Hana Bermannová, Alžběta Malotinová – úkryty v savaně
– hledání divoké zvěře
– africký trh
Vandalové – Jan Šafra (j), Jiří Kašpárek – hra čísel kolem jezera Titikata – africký trh
Bambuti – Jiří Koucký – hra čísel kolem jezera Titikata – služební oddíl
Další informace:
Nádherné okolí jezera Titikata bylo místem pro zkoušku zraku a schopnosti ukrýt se v lesnatém terénu. Pro větší oddíly to byla hra plná napětí, emocí a zápolení. Menší zvládli hned dvě hry. Úkryty v savaně, kdy si vyzkoušeli postřeh a rychlou reakci a dále hledání divoké zvěře, která prověřila jejich pozornost. Odpoledne patřilo africkému trhu, kdy každý z oddílů postavil a oživil africkou vesnici a před vydatným publikem pak předvedl její život a čilý ruch. Celotáborová hra spěje ke svému vrcholu, poslední body se započítávají, poslední výsledky se doplňují. Vítěz bude znám na velkém pátečním ohni.