Den na táboře SLUNCE 2005 10. července 2005

Denní rozkaz SLUNCE 2005  číslo 9

vedoucí dopoledne: Jan Šafra (j)  (Řezníci (Jan Šafra))
vedoucí odpoledne: Veronika Bečková  (Kovářky (Veronika Bečková))
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
Báby kořenářky (Anna Kopecká) – OLYMPIÁDA netradičních disciplin – zdokonalování chýší
Kovářky (Veronika Bečková) – OLYMPIÁDA netradičních disciplin – služební družina
– zdokonalování chýší
Bibliofilky (Martin Novotný) – OLYMPIÁDA netradičních disciplin – zdokonalování chýší
Kapsářky (Zdeněk Vaněk,) – OLYMPIÁDA netradičních disciplin – zdokonalování chýší
Řezníci (Jan Šafra) – služební oddíl
– OLYMPIÁDA netradičních disciplin
– zdokonalování chýší
Husiti (Miroslava Šafrová) – OLYMPIÁDA netradičních disciplin – zdokonalování chýší
Pašeráci (Jaroslav Křeček) – OLYMPIÁDA netradičních disciplin – zdokonalování chýší
Žebráci (Luděk Řezba) – OLYMPIÁDA netradičních disciplin – zdokonalování chýší
Další informace:
Dopoledne: Tento den by mohla na našem stožáru viset kromě státní vlajky i vlajka olympijská – máme totiž olympiádu. Připraveny jsou tyto discipliny: střelba šiškou na cíl, skok z místa, nošení ping pongového míčku ve dvojici mezi čely, skok v pytli, střelba ze vzduchovky, mravenčí chůze, nošení míče na břiše, držení kolíčku a hruška. U večerního ohně proběhlo slavnostní vyhlášení vítězú z malých a velkých oddílů, předání diplomů a sladkých odměn.