Den na táboře SLUNCE 2005 9. července 2005

Denní rozkaz SLUNCE 2005 číslo 8

vedoucí dopoledne: Jaroslav Křeček  (Pašeráci (Jaroslav Křeček))
vedoucí odpoledne: Jan Šafra (j)  (Řezníci (Jan Šafra))
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
Báby kořenářky (Anna Kopecká) – bobříci, družinové chýše, šísla – mikulášská nadílka – rozdávání balíků od rodičů
– hra „Čísla“
Kovářky (Veronika Bečková) – bobříci, družinové chýše, šísla – mikulášská nadílka – rozdávání balíků od rodičů
– hra „Čísla“
Bibliofilky (Martin Novotný) – bobříci, družinové chýše, šísla – mikulášská nadílka – rozdávání balíků od rodičů
– hra „Čísla“
Kapsářky (Zdeněk Vaněk,) – bobříci, družinové chýše, šísla – mikulášská nadílka – rozdávání balíků od rodičů
– hra „Čísla“
Řezníci (Jan Šafra) – bobříci, družinové chýše, šísla – služební družina
– mikulášská nadílka – rozdávání balíků od rodičů
Husiti (Miroslava Šafrová) – bobříci, družinové chýše, šísla – mikulášská nadílka – rozdávání balíků od rodičů
– hra „Čísla“
Pašeráci (Jaroslav Křeček) – služební družina
– bobříci, družinové chýše, šísla
– mikulášská nadílka – rozdávání balíků od rodičů
– hra „Čísla“
Žebráci (Luděk Řezba) – bobříci, družinové chýše, šísla – mikulášská nadílka – rozdávání balíků od rodičů
– hra „Čísla“
Další informace:
Dopoledne: Hurá – neprší! Sice je pořád všude mokro, ale už neprší a my zase můžeme opustit tábor, abychom získali další body do celotáborové hry.Zdokonalujeme své chýše, nebo plníme některé bobříky. Nemůžeme se ale dočkat odpoledne, protože po poledním klidu přijedou balíky od našich rodičů, prarodičů a blízkých. Odpoledne: Auto s balíky sice konečně přijíždído tábora, vylézá z něj ovšem Mikuláš a čert a všechny nás vyhánějí ze stanů do jídelny. Kdo chce svůj balíček, musí říct Mikulášovi básníčku, zazpívat písničku nebo zahrát. Až do svačiny je tak o zábavu postaráno. Po svačině odcházíme z tábora, aby jsme si společně zahráli hru „Čísla“. Večer: Dnešní oheň nazýváme „Velkým ohněm“ – je to ohěň slavnostní a má své rituály. Jeden nejlepší z oddílu má tu čest, že může tento slavnostní oheň zapalovat. Při této příležitosti si povídáme o tomm, jak se nám letošní tabor líbí, jaký je, jak si vedeme v celotáborové hře, a do toho nám samozřejmě hraje naše oblíbená kapela.