SLUNCE 2008 (28. 6. 2008 – 12. 7. 2008)

Tábor SLUNCE 2008 Kletečná se uskuteční v termínu od soboty 28.06. do soboty 12.07.2008 t.j. 15 dnů.
Cena poukazu byla stanovena na 2.900,- Kč
Tento tábor je určen pro děti – absolventy 3. až 9. třídy základní školy.

Výdej a příjem přihlášek bude zajišťovat paní Blanka Kyclerová v Ondřejově, Pražská ulice čp. 139

Program tábora
Tábor se nachází v tichém údolí nedaleko obce Kletečná. Děti celou dobu tábora budou v přírodě, tedy bez televize rádia, videa, PC a internetu. Každý den budou soutěžit, absolvovat celotáborovou hru, poznávat základní místa okolí tábora. Formou činnosti služebního oddílu se budou podílet na zabezpečení chodu tábora a s tím souvisejících povinnostech.

Personální zajištění
Vlastní program tábora je připravován za pomoci všech pracovníků tábora, prostřednictvím dvou programových pracovníků a u každého oddílu jeho vedoucím a praktikantem.
Strava bude připravována profesionálním kuchařem a kuchařkou s dlouholetou zkušeností na táborech.
Personál, který zajišťuje tábor SLUNCE je zkušený, povětšinou vybraný z „odchovanců“ absolventů tohoto tábora.

Kapacita
Tábor pojme maximálně 74 dětí, které budou rozděleny do 8 oddílů. Každý oddíl bude mít svého vedoucího a praktikanta.

Stravování
Stravovaní bude zajištěno 5x denně: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, vše bude připravováno v místní kuchyni. Konzumace v přilehlé jídelně s plnou kapacitou všech strávníků.

Ubytování
Děti budou ubytovány po dvou ve stanech s podsadou. Každý stan je vybaven dřevěnou podlahou a postelí.

Doprava a termíny
Doprava dětí na základnu v Kletečná je zabezpečena provozovatelem tábora z Onřejova.
Sraz k odjezdu na tábor bude 28.06.2008 v 08:00 hodin před ZŠ Ondřejov.
Předpokládaný návrat z tábora je 12.07.2008 po 15:00 hodině.
Distribuce přihlášek bude od 31.03.2008 do 19.04.2008 = termín navrácení Závazných přihlášek.
Cenu poukazu je nutno zaplatit do 31.05.2008 v případě nezaplacení nebude dítě na tábor přijato.

V průběhu celého tábora budou rodiče prostřednictvím internetových stránek www.slunce.net průběžně – každodenně informování o aktuálním programu tábora, stavu počasí, jídelníčku a dalších všeobecných informacích včetně fotodokumentace.