Den na táboře SLUNÍČKO 2009 19. srpna 2009

Denní rozkaz SLUNÍČKO 2009 číslo 4

vedoucí dopoledne: Jan Kulhánek  (B) PÍSTOTLAČI)
vedoucí odpoledne: Bára Šancová  (B) PÍSTOTLAČI)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
A) ROTOBLÁZNI – klokaní štafeta
– záchrana pouštních mravenců
– hašení lesních požárů
– hledání ztracených vedoucích
B) PÍSTOTLAČI – služební oddíl
– klokaní štafeta
– záchrana pouštních mravenců
– služební oddíl
– hašení lesních požárů
– hledání ztracených vedoucích
C) TRYSKOSVIŠTI – klokaní štafeta
– záchrana pouštních mravenců
– hašení lesních požárů
– hledání ztracených vedoucích
Další informace:
Severozápadní pasát nás přes noc zavál až do samotné Austrálie. Naučit se pohybovat v místních podmínkách chtělo velkou dávku šikovnosti, ale pro nás to nebyl žádný problém. Skákat jako klokani zkrátka umíme na výbornou! Vyprahlé vnitrozemí si na nás ale připravilo i nutnou evakuaci pouštních mravenců, kde děti prokázaly velkou šikovnost a zručnost. Odpoledne nám nedalo vydechnout a museli jsme zvládnout transport vody na velkou i malou vzdálenost, sami nebo ve štafetě. Souboj to byl tvrdý a těsný. A aby nebyl dramatickým zážitkům z Austrálie konec, v podvečer jsme museli najít v buši ztracené vedoucí. Našli, jsme všichni spolu. Zrovna, když jsme se chtěli uložit ke spánku, tak nás vyrušil pošťák s expres rekomado dopisem. A přímo od samotného Williho Foga. Moc nás prosil o pomoc při hledání jednoho z jeho balónů, ve kterém si navíc nechal své cestovatelské světlo. Všichni děti odhodlaně prohlásíli, že W.F. půjdou pomoci, i kdyby jsme měli jít hned a za tmy. A tak jsme vyrazili. Všichni statečně zvládli nástrahy nočného lesa a úsilí bylo odměněno nalezeným balónem, který se houpal havarovaný ve větvých vzrostlých smrků. Věříme, že W.F. bude mít z našeho nálezu radost a že brzy si přijede balón vyzvednout. Je pozdě, jdeme spát. Dobrou noc.