Den na táboře SLUNÍČKO 2009 20. srpna 2009

Denní rozkaz SLUNÍČKO 2009 číslo 5

vedoucí dopoledne: Luděk Řezba  (A) ROTOBLÁZNI)
vedoucí odpoledne: Marie Chytrová  (A) ROTOBLÁZNI)
oddíl popis dopolední činnosti popis odpolední činnosti
A) ROTOBLÁZNI – služební oddíl
– lov bizonů
– výroba indiánských čelenek
– služební oddíl
– rýžování zlata
– cesta po Skalistých horách
B) PÍSTOTLAČI – lov bizonů
– výroba indiánských čelenek
– rýžování zlata
– cesta po Skalistých horách
C) TRYSKOSVIŠTI – lov bizonů
– výroba indiánských čelenek
– rýžování zlata
– cesta po Skalistých horách
Další informace:
Ráno nás zastihlo v prérii. Hned po snídani jsme se vydali na lov bizonů a nutno dodat, že na lov úspěšný. Jenže pravý indián se neobejde bez indiánské čelenky a tak jsme se pustili do jejich výroby. Děti pustily svoji fantazii a bylo vskutku co vidět. Odpoledne na nás čekal potok plný zlata, které jsme nemohli nechat jen tak ležet. Rýžovali jsme velmi úspěšně a dá se předpokládat, že bychom se na divokém západě neztratili. Ještě jsme stihli zkontrolovat balón Williho Foga a jdeme spát. Zítra máme před sebou poslední zemi v našem cestování a snad shledání se slavným dobrodruhem a cestovatelem W.F.